KESKIJOEN METSÄSTÄjÄT ASIALISTA VUOSIKOKOUKSELLE
4.2.2023 KELLO 13:00 TOIVON TUPA


1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

3. Todetaan kokouksen laillisuus.
4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa.
5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
6. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta toiminta vuodelta 2022.
7. Esitetään tilikertomus ja tilitarkastajien lausunto.
8. Päätetään tilipäätöksen vahvistamisesta, tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle sekä muille tilivelvollisille.
9. Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali.
10. Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten ja eroavien tilalle.
11. Toimitetaan kahden tilitarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden vaali alkaneelle kaudelle.
12. Vahvistetaan toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten.
13. Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio.
14. Päätetään seuran ohjesäännöstä.
15. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus.
16. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimihenkilöt.
17. Hyväksytään seuran uudet jäsenet sekä koejäsenet, jolloin vähintään kahdenkolmasosan (2/3) läsnä olevista seuran jäsenistä on oltava hyväksymisen kannalla.
18. Valitaan seuran edustajat ja heidän varahenkilöt metsästykseen liittyviin kokouksiin.
19. Keskustellaan hirven metsästystavoista.
20. Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.
21. Kokouksen päättäminen.