Jahtivouti/metsästyksen johtaja: Joonas Sankala

Hirvenmetsästykseen useita muutoksia

Maa- ja metsätalousministeriö 1.9.2016 16.13 Tiedote

Valtioneuvosto
on tänään vahvistanut muutoksia metsästysasetukseen. Hirvenmetsästys
alkaa ensi vuoden syksystä alkaen lokakuun toisena lauantaina muualla
kuin Lapin maakunnassa. Nykyisin metsästysaika alkaa syyskuun viimeisenä
lauantaina, joka on hirven kiimahuipun aikaa. Tämä myöhästyttää
tiinehtymistä, jolloin myös vasat syntyvät tavallista myöhemmin. Nyt
halutaan vähentää häiriöitä hirven kiima-aikana, jotta mahdollisimman
suuri osa hirven vasoista syntyisi keväällä normaaliin aikaan.

Jotta
metsästysajan lyhentäminen ei lisäisi hirvieläinten aiheuttamia
peltovahinkoja, hirven vahtimismetsästys pelloilta on luvallista jo 1.9.
alkaen muualla kuin Lapin maakunnassa. Hirvieläimen ajo ja koiran
käyttö metsästyksessä ei kuitenkaan ole vielä silloin sallittua. Myös
kuusipeuran, saksanhirven, japaninpeuran ja valkohäntäpeuran
vahtimismetsästys on ensi vuodesta alkaen sallittu alkaen 1.9. syyskuun
viimeistä lauantaita edeltävään päivään asti. Vahtimismetsästämiseen
haetaan jatkossa tavallinen hirvieläinten pyyntilupa eikä poikkeuslupaa
kuten tähän asti. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Aikaistettua metsästystä laajennetaan koko Lapin maakuntaan

Lapin
maakunnassa hirven metsästysajat poikkeavat muusta maasta. Ensi
vuodesta alkaen hirven metsästyksen ensimmäinen jakso on Lapin maakunnan
alueella 1.9–15.9. Tämän jälkeen myös Lapin maakunnassa turvattaisiin
hirven kiima-aika ja hirven metsästyksen toinen jakso alkaisi lokakuun
toisena lauantaina kuten muualla maassa. Kolmen pohjoisimman kunnan
(Enontekiö, Inari ja Utsjoki) alueella hirven metsästys päättyy
marraskuun lopussa. Muualla Lapin maakunnassa metsästys voi jatkua
vuoden loppuun kuten muuallakin maassa. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Pyyntilupien hakua kevennetään

Riistanhoitoyhdistykset
antavat ensi vuoden keväästä alkaen Suomen riistakeskukselle
verotussuunnitelman, joka vastaa nykyisiä lausuntoja
pyyntilupahakemuksista. Verotussuunnitelmat ohjaavat jatkossa
Riistakeskuksen päätöksentekoa samalla tavalla, kuin lausunnot tähän
asti. Riistanhoitoyhdistykset voivat esitellä pyyntiluvan hakijoille
alueensa verotussuunnitelmaa perusteluineen jo ennen lupahakemusten
jättämistä. Muutoksella vähennetään hallinnollista taakkaa erityisesti
tilanteissa, joissa Riistakeskus on joutunut pyytämään luvanhakijalta
vastinetta, kun riistanhoitoyhdistyksen lausunto on poikennut
lupahakemuksesta. Muutos tulee voimaan 1.1.2017.

Hirvieläinten vasasuojan kestoa lyhennetään

Tähän
asti hirvieläinnaaras, jota vuotta nuorempi jälkeläinen seuraa, on
ollut aina rauhoitettu. Tänään hyväksytyllä valtioneuvoston asetuksella
hirvinaaraan suoja koskee pelloilla sallittua vahtimismetsästystä sekä
Lapin maakunnan hirven metsästyksen ensimmäistä vaihetta. Varsinaisessa
hirvenmetsästyksessä, joka alkaa lokakuun toisena lauantaina
hirvinaaraalla ei enää ole erityistä rauhoitusta. Tavoitteena on
kasvattaa urosten osuutta naarasvoittoisessa hirvikannassa.

Lisäksi
halutaan keventää seurauksia tilanteissa, joissa hirviemo kaadetaan
vahingossa. Nykyisin tuomioistuimiin on päätynyt tapauksia, joissa
metsästäjä ei esimerkiksi ole tiennyt, että yksin liikkuvalla hirvellä
on ollut vasa, joka on kulkenut eri reittejä tai ollut piilossa.
Käytännössä vasasuoja säilyy metsästyksen ohjeistuksessa ja eettisissä

säännöissä.

Kuvia hirvijahdeista

Hirvenuittoa Tainijoella

"Tulitauko"

Jaakko ja kaadetut hirvet Veittiaavan laidalla

Jahtiporukka 2015

Raahaa kuva tähän

Joonas Tynnyiaavalla 2016

Raahaa kuva tähän

Kuvateksti