Keskijoen Metsästäjät ry. metsästysseura perustettiin 9.5.1965. Perustavassa kokouksessa olivat

paikalla Väinö Virtala, Pekka Karttunen, Antti Vähätaini, Teudor Jokela, Eelis Vähätaini, Väinö Kekäläinen, Toivo Hulamäki, Taito Tähjä, Eemil Veittikoski, Pekka Vähätaini, Sulevi Juntunen, Lauri Kalmakoski, Yrjö Kuivas, Vilho Virtala, Pertti Vähätaini, Reino Hinkkainen, Leino Romppainen ja Väinö Posti. Riistanhoitoyhdistyksestä oli kutsuttu paikalle konstaapeli Viljo Knihtilä. Kokouksen
puheenjohtajan toimi Leino Romppainen ja sihteerinä Väinö Posti.

Nykyisen seuran yksityisiltä maanomistajilta vuokraamat metsästysmaat sijaitsevat valtaosaltaan Sankalan kylässä Simojoen etelä- ja pohjoispuolella. Alue rajoittuu laajasti valtion maihin, joista vajaat kaksituhatta hehtaaria on seuralla käytössä hirvijahdissa.

Seura on hankkinut ja rakentanut kohtuulliset toimitila riistankäsittelytiloineen. Seuran jäsenistöllä on vapaa käyttöoikeus tiloihin.


Hirvijahdin turvallisuuden parantamiseksi on varmimmat passipaikat raivattu ja varustettu
torneilla.

Seuran toimintaa ja tiloja kehitetään vuosi- ja kesäkokouksien päätöksien mukaisesti.